Dundret Runt växer – på bredden!

Dundret Runt växer så det knakar, förra året passerades drömgränsen på 2000 deltagare under lördag-söndag och allt talar för fortsatt positiv utveckling. Men ökat antal deltagare innebär också nya utmaningar,

-Fina spår och en härlig åkupplevelse utan trängsel är en mycket viktig del i Dundret Runts varumärke som vi starkt värnar om, därför har vi nu satsat vi på att bredda hela tremmilsspåret, säger Ove Mattsby, spåransvarig.

Målet är att få bort de flaskhalsar som funnits för pistmaskinen och öppna upp större yta vid de kontrollplatser där det varit trångt.

-Genom att pista en bredare spårbädd så kommer vi bort från problemet med snö som vill rinna in och orsaka problem. Nu kan vi få till en ordentligt hårdgjord yta som ger bra med plats för spårrännorna och ett ordentligt fäste för stavarna, säger Ove Mattsby.

Med hjälp från Gällivare Kommuns arbetsmarknadsenhet inleddes röjningsarbeten på senvåren och i den första etappen breddades spåret från Hellnerstadion till Bolidenkontrollen. Arbetet har sedan fortsatt under januari och nu är röjningsarbetet snart i mål.

-Det är jättekul att kunna vara med och bidra till den fortsatta utvecklingen av Dundret Runt. Det här är ett arrangemang som betyder mycket för hela samhället och som ligger folk varmt om hjärtat, säger Janne Karlsson, chef för arbetsmarknadsenheten.

Eftersom Dundret Runt till största del rör sig inom ett naturreservat, tillika Natura 2000-område, har specialtillstånd från Länsstyrelsen krävts för spårbreddningen och röjningsarbetet har skett med stor försiktighet.DSC_0562

-Vi undviker att fälla gamla fina träd och låter istället spåret snirkla sig fram och följa naturliga öppningar, allt för att orsaka så liten skada som möjligt och bibehålla den fina naturupplevelsen som terrängen runt Dundret erbjuder, säger Kenny Ärlebrand, som är en av de som arbetat med spårbreddningen.