Day

mars 16, 2020
Med anledning av Folkhälsomyndighetens direktiv för att förhindra spridning av coronaviruset så har organisationskommittén beslutat att ställa in Dundret Runt 2020, vi kan bara beklaga de olägenheter som detta innebär för alla som redan anmält sig. Det är nu också klart att Dundret Runt 2021 kommer att genomföras 27-28 mars. För den som anmält sig...
Read More