Vintern är här

Vintern är här om än en något ovanlig sådan. Planeringen för 2021 års Dundret Runt har påbörjats och vi är helt inställda på att köra samtliga arrangemang. Loppen kommer naturligtvis planeras och anpassas på ett ansvarsfullt sätt utifrån de riktlinjer och rekommendationer som finns från myndigheter och idrottsförbund. Exakt hur detta kommer se ut för respektive lopp kommer vi informera om varefter det lider.