Felaktigheter med tidtagningen under loppet

På grund av vissa felinställningar i tidtagningssystemet visades inte tiderna från NSD Classic korrekt under loppet. Felet åtgärdades under loppets gång och har sedan varit korrekta.
Tyvärr visades även tider för Dundret Runt klasserna på livetidtagningen. Då dessa klasser inte hade fast starttid start är tidtagning inte möjlig att redovisa korrekt och den skulle inte varit synlig. Olyckligtvis plockade även NSD dessa tider direkt från EQ timing till sin publicering innan vi han plocka bort dem.

Nu publicerade länkar och dokument på nätet är korrekta.

Vi ber om ursäkt för det inträffade!

Resultat NSD Classic Dundret Runt 2022 – officiell