Dundret Runt 2021 - inställt

Tyvärr måste vi meddela att vi även i år blir tvungna att ställa in Dundret Runt. Den skidglädje och gemenskap som våra deltagare så mycket uppskattar kommer vara omöjlig att nå fram till med nuvarande Covid-19 situation. Dundret Runt är en folkfest för alla och just nu finns inte förutsättningarna till detta.  Vi har in i det sista hoppats på att ljuset vid horisonten skall komma närmare, men tyvärr så står vi kvar i osäkerheten och ett smittläge som ser oroväckande ut. Något annat beslut än att ställa in Dundret Runt var därför inte möjligt att ta.

I det tråkiga kan vi dock bjuda på två glädjande besked. NSC Classic kommer genomföras på det vis som tidigare kommunicerats, med egen tidtagning genom GPS klocka eller telefon. Loppet kommer vara möjlig för alla att åka mellan den 20 mars och 11 april.  Utförligare information om NSD Classic kommer närmaste tiden. Vi kan som en liten försmak tala om att det kommer bjudas på en helt ny bansträckning för detta special år.

Glädjande besked två är att vi kommer genomföra Skolornas Dundret Runt med Covid-19 modifierat upplägg. Inbjudan kommer skickas ut i veckan.

 

Ni som har flyttat över er anmälan från Dundret Runt 2020 kommer erbjudas möjligheten att antingen flytta över er anmälan ytterligare ett år eller få 50% av erlagd avgift återbetald. Mer information om hur ni går till väga kommer inom kort.