Fjällräddningen i Dundret Runt-åkarnas tjänst

Gällivare civila fjällräddare finns på plats under Dundret Runt för att hjälpa till om olyckan skulle vara framme, ett antal skoterpatruller med räddningspulkor finns runt banan hela dagen för att plåstra om åkarna och rycka ut vid eventuella olycksfall. Oftast handlar det dock om att plåstra om små blessyrer, men fjällräddarna står också står redo för att transportera åkare som råkat ut för allvarligare skador som benbrott eller annat till professionell sjukvård.mms_20161102_074428

Den civila fjällräddningsgruppen i Gällivare består av totalt 18 stycken civila fjällräddare, utöver det finns två godkända eftersökshundar med förare.

Där tre- och femmilen möts längs banan står en fjällräddningspatrull redo, för här är platsen där åkarna brukar behöva mest hjälp. Alla har då kommit en bra bit på vägen och det kan handla om allt från att laga skidor till att plåstra om händer och fötter med skavsår och blåsor.

Klockan 14.00 dras snöret vid ICA Kvantums kontroll vid Porjusvägen och därefter kör fjällräddarna igenom spåret för att säkerställa att ingen åkare blivit kvar ute på spåret.

Polisen ansvarar för alla räddningsinsatser i fjällvärlden. Till sin hjälp har de en specialkompetens i fjällräddningen som bygger på insatser från frivilliga som utbildas och utrustas av polisen. Fjällräddarna hjälper människor som behöver akut assistans i fjällen. När fjällräddarna skickas ut på uppdrag arbetar de under ledning av en räddningsledare från polisen, eller en civil insatsledare från fjällräddningen.